9 Aralık 2016 Cuma

Asal Eksen ve Atan2'nin Uyarlaması

İki eksende yükleme yapılmış cismin incelenmesi
Asal eksen hesabı ve alternatif çözüm metodu
Atan2 algoritmasının gerekçesi ve uyarlanması