17 Ocak 2017 Salı

Limit Hesapları ile Eğilmede GerilmelerKesiti y eksenine göre simetrik olan şekildeki gibi bir kiriş, çeşitli yüklemelere maruz bırakılsın. Kesit alanının xy yüzlemi, kesitin boyuna z ekseni; kesit alanının kütle-alan merkezine x ve y merkezleri yerleştirilsin. Normal gerilmenin kirişte moment meydana getirmemesi için normal gerilmenin kesit merkezine uygulandığı düşünülüp, yapılacak işlemlerde ihmal edilsin.
 
Herhangi bir z konumunda sistemi dengede tutacak Mx, Nz, Vy sürekli veya parçalı sürekli fonksiyonları şekildeki yön kabulleriyle tanımlansın.
Sürekli olduğu bilinen bir z noktası için:
h>0 olmak üzere, denge koşulu olan A noktasına göre tork;
 

h<0 olmak üzere, denge koşulu olan A noktasına göre tork;
 
Bu takdirde:Kiriş üzerinde bir kesit için, merkezden y kadar uzaklıkta bir bölge için;
Olmak üzere birim eleman  seçilsin.
 
Birim elemanın merkez noktasında göre oluşturduğu momentin x bileşenini temsil eder. Öyleyse tüm dA elemanları için:
 
Kiriş üzerinden bir kesit alınsın. Merkezden x,y kadar uzaklıkta bir nokta için etkiyen kuvvetler şekildeki gibi ve denge koşulu şöyledir:
Bu dengeyi sağlayacak, z+h konumunda bir F mevcuttur. Bu F kuvveti boyutları b ve h olan düzleme kayma gerilimi konumundadır.
O halde:
 
Öyleyse bu konumdaki kayma gerilmesi şöyledir:
 ile ilgili bir varsayım şöyle yapılsın. Z, x ve y den bağımsız bir değişken olsun.
Böylece  olduğu varsayılır. X e göre değişim olmadığından x, artık önemsenmeyecektir. Bu varsayım yerine konulup işlemler yapılırsa, (Kabul1 ve Eşitlik2’den hareketle)
Böylece:
Aynı varsayım kayma gerilmesi için düşünülürse (Kabul1 ve Eşitlik 3’den hareketle),
Eşitlik 1 göz önünde bulundurularak,
B burada y konumu için genişliği temsil eder.
Kesit y eksenine göre simetrik kabul edilmişti. Kabul edilmediği durumlar için:
İle hesaplanabilir.
 hesabına yönelik bir not:
İle de hesaplanabilir.