23 Nisan 2017 Pazar

Statik Moment HesabıAab, f eğrisinin [a,b] aralığında, a’dan b’ye giderken, x ekseni ile arasındaki alanın değerini; x0, bu alanın alan merkezinin 0’a olan uzaklığını; Sab/0, bu alanın 0’a göre statik alan momentini göstermektedir.

olduğu açıktır. 


 için moment C1 noktasına (veya  doğrusuna) göre alınıp, [a,b] yi sınırlayan alan için herhangi bir değişiklik yapılmaz ise,

Xc1, alanın alan merkezinin c1’ e uzaklığını gösterir. olduğuna dikkat edilmelidir. 

Aynı şekilde,  için moment C2 noktasına (veya  doğrusuna) göre alınıp, [a,b] yi sınırlayan alan için herhangi bir değişiklik yapılmaz ise,
 olduğuna dikkat edilerek, elde edilebilir.


İfadeler daha özel bir koşul için tekrar düzenlenirse:
a’dan b’ye giderken x=b doğrusuna göre alınan statik moment  için:
(I) Bu ifade varılan sınıra göre elde edilen statik momenttir.
 
a’dan b’ye giderken x=a doğrusuna göre alınan statik moment  için:
(II) Bu ifade başlanılan sınıra göre elde edilen statik momenttir. Başlangıç noktası için a=0 alınırsa, en basit ifade elde edilebilir.

Ağırlık merkezi bilinen bir alanın uç sınırlarına göre statik alan momentleri için (I) ve (II) ifadelerini şöyle gösterelim:
 
Şekildeki gösterimler varılan sınıra göre moment değerleridir. Şayet daha küçük bir değere varılırsa, y eğrisi pozitif bir eğri olma koşuluyla
olur ve dolayısıyla statik alan momenti de negatif işaretli olacaktır.