19 Mart 2021 Cuma

Yol Planlaması 1

Geçmiş GPS verileri kullanılarak yol planlaması yapılmıştır. GPS verilerinin eğrisi oluşturulurken sayısal integral alınmıştır. Ayrıca, grafikteki ani iniş çıkışlar hareketli ortalama kullanılarak sadeleştirilmiştir.

GPS verilerinin yüklenmesi

load('20201225-0800.mat')
disp('GPS Log loaded.');
GPS Log loaded.

Yer değiştirmelerin hesaplanması

dS = distCalc(latitude, longitude);

Toplam mesafenin hesaplanması

S = zeros(size(dS));
tempSum = 0;
for jj = 1:length(S)
   tempSum = tempSum + dS(jj);
   S(jj) = tempSum;
end
v = speedms * 3.6;

Grafik verileri

XData = S;
YData = v(2:end);
[XDataAvg, YDataAvg] = simpleavg(S,v(2:end),25);

Hız Planlaması

X = [3 7.4 64.5 80 160 180 188.2];
Y = [40 80 120 100 85 95 50];

n = length(X);
XDataP = zeros(1,2*n-2);
for jj = 1:(n-1)
   XDataP([2*jj-1 2*jj]) = [X(jj) X(jj)];
end
XDataP = [0 XDataP X(end)];

YDataP = zeros(1,2*n);
for jj = 1:n
   YDataP([2*jj-1 2*jj]) = [Y(jj) Y(jj)];
end

Planlanmış Süre

dX = diff([0 X]);
T = dX ./ Y;
totalTime = sum(T);
disp(['Total time: ' num2str(totalTime, '%.2f') ' hours. ']);
disp(['Avg. speed: ' num2str(X(end)/totalTime,'%.2f') ' km/h ']);
Total time: 2.08 hours. 
Avg. speed: 90.63 km/h 

Radarlar

R = [38.7 77.5 88.8 107.5 120 140.4 150.2 171.8 177];
Limits = [120 82 82 82 82 82 82 82 82];

Grafikler

plotAllData(XData, YData, XDataAvg, YDataAvg, XDataP, YDataP, R, Limits);
Fonksiyonlar için: https://drive.matlab.com/sharing/771804a4-9948-4b09-a080-72a87127d272
https://drive.matlab.com/sharing/771804a4-9948-4b09-a080-72a87127d272
https://drive.matlab.com/sharing/771804a4-9948-4b09-a080-72a87127d272

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder