12 Aralık 2016 Pazartesi

Kesişen Üstel ile Doğru Denklemi Problemi ve Çözümü


x != 0 => x = ?
ayrıca: m < x < M => m,M = ?


 Çözüm:
 olmak üzere,
Tanımlansın.  için  olmaktadır.   koşulunu sağlayan  şeklinde bir A kümesi belirleyelim,

9 Aralık 2016 Cuma

Asal Eksen ve Atan2'nin Uyarlaması

İki eksende yükleme yapılmış cismin incelenmesi
Asal eksen hesabı ve alternatif çözüm metodu
Atan2 algoritmasının gerekçesi ve uyarlanması