17 Ocak 2017 Salı

Limit Hesapları ile Eğilmede GerilmelerKesiti y eksenine göre simetrik olan şekildeki gibi bir kiriş, çeşitli yüklemelere maruz bırakılsın. Kesit alanının xy yüzlemi, kesitin boyuna z ekseni; kesit alanının kütle-alan merkezine x ve y merkezleri yerleştirilsin. Normal gerilmenin kirişte moment meydana getirmemesi için normal gerilmenin kesit merkezine uygulandığı düşünülüp, yapılacak işlemlerde ihmal edilsin.
 
Herhangi bir z konumunda sistemi dengede tutacak Mx, Nz, Vy sürekli veya parçalı sürekli fonksiyonları şekildeki yön kabulleriyle tanımlansın.

12 Ocak 2017 Perşembe

Rüzgarda Silindirik Direğin Yorulması - Periyodik EğilmeYere sabitlenmiş ve rüzgarın etkisinde, içi boş, silindirik bir yapıya periyodik kesme kuvveti uygulandığını düşünüp; basit eğilmeye yakın bir sonuç elde edecek şekilde şu varsayımları yapalım.