27 Haziran 2017 Salı

Nonlineer Denklemlerde Çözüm Metotları: Yarıya Bölme


Cebirsel olarak çözümü bulunamayan bir nonlineer denklemin veya nonlineer denklem sistemlerinin çözümü veya çözümleri için sayısal yöntemler geliştirilmiştir. Bilgisayar teknolojisinin ve işlemci güçlerinin artışıyla bu yöntemler kullanışlı olmaya başlamıştır. Bu yazıda, daha özel bir denklemin çözümü için uyguladığım (http://butakdirde.blogspot.com.tr/2016/12/kesisen-ustel-ile-dogru-denklemi.html) bir yöntemi daha genel olarak ifade edeceğim.
Metot, bir f(x) için, f(x0)=0 değerine götüren x0 değerini, veya bu değere yakın olan hatalı bir değerin iteratif yöntemle bulmayı amaçlamaktadır.

Yardımcı Teorem:
F, [a,b] aralığında sürekli  ve fonksiyonun değer kümesi [α,β] aralığı olsun.
 vardır. Bunun tersini düşündüğümüzde ise
 vardır.

23 Haziran 2017 Cuma

Havuz Problemi


 
İçinde durağan akışkan bulunan derin kap, dibine yakın civarda yüksek basınçlı akışkan bulundurur. Dolayısıyla derine inildikçe daha yoğun maddeye ulaşılır. Derin kapta bulunan akışkan toplam hacmi değişmeyecek şekilde daha sığ kaplara bölüştürülürse, derin kapta akışkan artması gerekir.

6 Haziran 2017 Salı

Stirling Motoru Tasarımı - 3: Dinamik HesaplarıDinamik Hesabı:
Kinetik Kazanç
Çevrim boyunca T sabit olduğunda basınç θ ilişkisini görmüştük.
Sisteme ısı verilmediğinde, sürtünme ihmal edildiğinde ve sıkıştırma işi yardımcı bir işle sağlandığında:

5 Haziran 2017 Pazartesi

Stirling Motoru Tasarımı - 2: Çevrim ve Termodinamik HesabıÇevrim ve Termodinamik Hesabı
Sıcaklığın Değişmediği Varsayımı:
Sisteme herhangi bir ısı giriş çıkışı olmadığını ve sıcaklığın daima sabit olduğunu düşünelim. Önceki yazıda (Tasarım Sabitleri) toplam hacmi θ açısına bağlamıştık. Sıcaklığın sabit olmasıyla basıncı hacme bağlı olması gerekir. Böylece θ ile basınç arasında bir ilişki olur.
Başlangıç hacmini 1 atm alarak iki farklı özel durumu inceleyelim.
1-) Başlangıç hacminin Vmin olması. Yani 1 atm ve Vmin hacmindeki bir gazı Vmax hacmine genişletmek:

4 Haziran 2017 Pazar

Stirling Motoru Tasarımı - 1: Tasarım Sabitleri


ACB üçgenini ele alıp kosinüs teoremince şu bağıntıları çıkarıyorum.
 
r ve l değerlerim sabit olduğundan dolayı u’nun q’ya bağlı ikinci dereceden eşitlik ile iki u değeri bulabilirim.

3 Haziran 2017 Cumartesi

Paralel Eksen ve Dik Eksen TeoremleriParalel Eksen Teoremi
 veya daha az boyuttaki noktalar kümesi bir cismi tanımlıyor olsun. Her nokta için x1’e olan yakın uzaklık r ile gösterilsin. Eksene göre eylemsizlik momenti tanım gereği şu şekilde hesap edilir: