19 Mart 2021 Cuma

Yol Planlaması 1

Geçmiş GPS verileri kullanılarak yol planlaması yapılmıştır. GPS verilerinin eğrisi oluşturulurken sayısal integral alınmıştır. Ayrıca, grafikteki ani iniş çıkışlar hareketli ortalama kullanılarak sadeleştirilmiştir.

16 Ocak 2021 Cumartesi

TÜFE Kullanarak Paranın Değer Kaybı Hesabı

Bu yazıda, aylık TÜFE değerlerini kullanarak zamana bağlı paradaki değer kaybı hesabı yapılacaktır. Öncelikle modelde ₺ birimindeki paranın sabit olduğunu ve TÜFE’nin ise aylık değiştiğini varsayacağız. Modeli oluşturmadan önce basit rakamlarla model açıklanacaktır.

Pakette 100 ₺ değerinde para olduğunu ve 4 ay boyunca sabit kaldığını varsayalım. Bu 4 ay boyunca TÜFE’nin sabit olduğunu ve değerinin ayda 5% olduğunu düşünelim. Maliyeti 10 ₺ olan bir ürün ilk ay 10 defa alınabilir. Bir sonraki ay, maliyeti 10 ₺ olan ürün 1% artmıştır.  Dolayısıyla bir sonraki ay maliyet aşağıdaki gibi hesaplanır:

Bu hesaplamar 4 ay için sürekli yapıldığında aşağıdaki gibi bir tablo elde edilir.

Ay #

Maliyet (₺)

Paket (₺)

Alım adedi (adet)

1

10.00

100

10.00

2

10.50

100

9.52

3

11.03

100

9.07

4

11.58

100

8.64

Merkezi Limit Teoremi Sayısal Uygulama Örneği

 

Merkezi Limit Teoremi ile ilgili sayısal bir uygulama yapılacaktır. Bu uygulamada öncelikle rasgele sayılardan oluşturulan bir dağılım yapılacaktır. Ardından bu dağılımın ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Dağılımdan n tane rasgele sayı alınacak, ve bu işlem m defa tekrar edilecek alınan sayıların histogram grafiği çizdirilecektir. Sonuç olarak elde edilen histogram, normal dağılım olacaktır.

Rasgele bir veri dizisi oluşturalım. Bu veri dizisi 100 tane veri içersin ve değerleri rasgele olsun.

t_max = 100; Y = 3*rand([1 t_max])+1; plot(Y); xlabel('#'); ylabel('Y'); title('Rasgele Sayılar'); ylim([0 5]);